In memoriam Jos Van Lijsebetten

Helaas, het onvermijdelijke heeft zich voltrokken.

 

We wisten dat Jos een levensbedreigende aandoening had, maar we waren toch steeds hoopvol dat hij de strijd zou kunnen winnen. Het noodlot heeft evenwel toch toegeslagen.

Op 12 oktober 2018 is onze  Jos opgenomen in de eeuwigheid. Vlamo Oost Vlaanderen treurt bij dit spijtige heengaan.
Jos was erbij toen in het begin van dit millennium de oude muziekfederaties overgingen in de nieuwe decretale organisatie Vlamo.

Hij was een zeer bekwaam bestuurder en zijn inbreng in de dagelijkse werking van Vlamo getuigde van enorme kennis van de wereld van de amateurmuziek in Oost Vlaanderen en bij uitbreiding in heel Vlaanderen.

Groot en onbaatzuchtig was zijn inbreng bij alle activiteiten die Vlamo Oost Vlaanderen op touw zette. Inspiratie bracht hij als het verloop van de evenementen even stokte.

De laatste jaren had Jos de bestuursfunctie bij Vlamo Oost Vlaanderen, omwille van zijn stilaan voortschrijdende leeftijd los gelaten. Dat belette hem  evenwel niet om, met zijn gekend enthousiasme, mee in de bres te staan voor de organisatie van de senioren play ins. Sterk was daar zijn inbreng, niet in het minst door de kennis van de muzikanten die aan dit evenement deelnamen. Jos was bijzonder goed gekend door onze senioren en hun partners.

Spijtig genoeg hebben we, tijdens de laatste play in te Hamme, nota bene zijn eigen gemeente, de boodschap van zijn teruglopende gezondheid moeten mededelen. Het luidde stilaan de finale in van de inbreng van Jos voor Vlamo.

Alle leden van Vlamo, alle muzikanten, alle partners kunnen bij deze niets anders doe dan eerbiedig het hoofd buigen voor deze bijzondere man, die nog zo veel had kunnen betekenen voor onze amateurmuziek.