Concertverslag Kouterconcert 23 september - Brassband Gent

Singing in the Rain, Raindrops keep falling…, Zachtjes tikt de Regen…, Who stops the Rain…, Onder moeders Paraplu…, talloos en tijdloos zijn de songs die, meestal optimistisch, het vallen van de regen bezingen, een weerfenomeen waar de zondagmorgense Gentse Kouter op 23 september jongstleden uitgebreid kennis mee mocht maken.

Ze hadden het zich anders voorgesteld, de leden van de Brassband Gent die onder leiding van Lieven Dobbelaere genood waren de bloemenmarkt aldaar muzikaal te animeren.

Misschien hadden ze dit pokkeweer wel over zichzelf afgeroepen door “Water Music” van G.F. Händel in het begin van het optreden te programmeren.

De Brassband Gent had beter verdiend dan het nu nauwelijks aanwezige, kletsnatte publiek.

De trompetsolo in “Edelweiss” had immers ook een met publiek volgelopen Kouter helemaal stil gekregen en de bijna professioneel gebrachte nummers hadden ook het muzikale hart van de argeloos voorbij wandelende toerist sneller doen slaan.

Nu klonk de trombonesolo in “My Way” eerder intriest en werd de xylofoonsolo bijna overtrommeld door de neerplensende regen.

Het vervroegd slotnummer “Swingin’ Safari” klonk onder het regengordijn op de steeds meer leeglopende Kouter zelfs enigszins sarcastisch.

Hopelijk heeft de Brassband Gent zijn nochtans muzikaal verzorgd, doch bijna letterlijk in het water gevallen opreden achteraf doorgespoeld met iets hartigers, wat ook steller dezer, de hele tijd plichtmatig aanwezig en steeds doornatter wordend, kon gebruiken.